PRESSpektivy - Budoucnost žurnalistiky

lidé
PRESSpektivy jsou mezinárodním projektem Českého rozhlasu, který přináší do českého mediálního prostředí inspiraci.

PRESSpektivy:

• sledují zahraniční trendy ve vývoji médií a mediálního obsahu

• přiváží do českého prostředí inspiraci ze zahraničí a to nejlepší ze zahraničních mediálních projektů

• otevírají prostor pro debatu mezi zahraničními trendsettery, českými novináři a všemi, kteří tvoří nebo je zajímá mediální obsah

• propojují mediální svět s akademickým prostředím a studenty žurnalistiky

• veřejnosti nabízí jedinečnou příležitost formovat společně s Českým rozhlasem budoucí rádiové pořady a projekty i multimediálního obsah

• jsou ambasadorem strategického mezinárodního projektu VIZE2020 v České republice

Cíl PRESSpektiv:

Vnášet do mediálního prostředí v České republice nové impulsy z mezinárodního novinářského prostředí a podporovat cestu tradičních médií do digitálního prostředí.

Jak?

Formou eventů se PRESSpektivy se konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim, a nabízí různé formy zapojení široké veřejnosti se zájmem o média do formování obsahu. PRESSpektivy na jednotlivé eventy vybírají a přiváží zajímavé zahraniční hosty a propojují je s českými kreativními a moderně smýšlejícími novináři, profesionály i nadšenci.

Na akademické půdě PRESSpektivy spolupracují s vybranými partnery, zejména s univerzitami v České republice, a zapojují do své práce i studenty. Rozpravy o českých médiích FSV UK a PRESSpektivy jsou svým posláním logickými partnery, kteří se vzájemně podporují v debatách o českých médiích a naší společnosti. Do Rozprav se můžete zapojit každý třetí čtvrtek v měsíci, a to přímo v Hollaru, nebo on-line streamu na našich webových stránkách. Mezi panelisty zahlédnete i zástupce Českého rozhlasu.

PRESSpektivy jsou ale především důležitou online platformou, která poskytuje autorský obsah týkající se vývoje médií a zajímavých mediálních trendů a rovněž poskytuje užitečné rady všem, kteří by chtěli anebo již tvoří mediální obsah v různých podobách.

PRESSpektivy rozvíjí budoucnost rádia mimo tradiční FM.