Rozpravy o českých médiích: Kvalita v české žurnalistice

Rozpravy o českých médiích

Rozpravy o českých médiích připravily na únor téma „Kvalita v české žurnalistice.“ Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 17:30 v budově Hollar na FSV UK.

Bude se týkat nejen obecných definic kvality v žurnalistice a toho, jací by měli novináři být a o co usilovat, ale zaměří se i na oceněné příspěvky účastníků debaty.

Pozvání přijali Daniela Drtinová s příspěvkem Interview s Michalem Haškem (Česká televize, DVTV), Lenka Svobodová s příspěvkem O Madle z Čech (Český rozhlas Dvojka), Karel Hvížďala a Štefan Hríb. Dle časových možností účastníci rozeberou oceněné příspěvky.

Lenka Svobodová je dramaturgyně, dokumentaristka a moderátorka Českého rozhlasu, působí od roku 1997. Je rovněž jedním z autorů nového cyklu rozhlasových dokumentů Dobrá vůle, který jednou týdně vysílá ČRo Dvojka a od března 2013 s odbornou diskusí na téma dokumentu také stanice Český rozhlas Plus. Mezi lety 2004 a 2008 připravovala a moderovala pro Český rozhlas Radiožurnál Křesťanský týdeník, pro tehdejší Český rozhlas 6 pořad Zaostřeno na církve, Česká justice a živě vysílaný kontaktní pořad Noční Mikrofórum. Pořady z cyklu Dobrá vůle se pravidelně umisťují na domácích i mezinárodních soutěžích (Prix Bohemia, Novinářská cena, rozhlasová soutěžní přehlídka Report, Ceny VVZTP při Radě vlády ČR, cena Nadace Konráda Adenauera; ze zahraničních Prix Italia, International URTI Radio Grand Prix, IAWRT, RADIO AWARDS, Festival rozhlasovej tvorby 2013 v Bratislavě aj. )

Lenka Svobodová

Daniela Drtinová vystudovala Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Novinářskou dráhu odstartovala jako parlamentní zpravodajka tiskové agentury Arteria. V roce 1993 nastoupila do České televize, kde postupně moderovala Debatu, "21", Události, komentáře a Interview Daniely Drtinové. Je nositelkou novinářské ceny K. H. Borovského a za Události, komentáře obdržel tým pořadu televizní cenu Elsa. V roce 2014 pak získala také Novinářskou cenu Nadace OSF a v roce 2015 zvláštní cenu poroty FITES Trilobit Beroun. Po 21 letech působení v televizi veřejné služby odešla z ČT na konci března roku 2014. Po odchodu s kolegy z ČT spustila internetový projekt DVTV pod mediálním domem Economia. A v témže roce se také stala členkou Správní rady Nadace OSF. (Zdroj: Daniela Drtinová)

Daniela Drtinová

Karel Hvížďala je novinář a esejista, který v šedesátých letech pracoval v Mladém světě a po normalizaci v nakladatelství Albatros. Mezi lety 1978 a 1990 byl v exilu v SRN, kde spolupracoval s vysílateli Radio Free Europe, Deutschlandrunkfunk a BBC a rovněž psal rozhlasové hry. Od roku 1990 byl šéfreportérem a předsedou představenstva společnosti MAFRA, která vydává MF Dnes, později byl spoluzakladatelem a spoluvydavatelem magazínu Týden. Vydal více než třicet knih rozhovorů, např. s Václavem Havlem, Karolem Sidonem, Karlem Schwarzenbergem, ale také prózu, přes dvacet rozhlasových her, knihu esejí Pokusy, pět knih o médiích - Moc a nemoc médií, Jak myslet média, Restaurování slov, Interviewer aneb restaurování kontextů a Mardatu, vzpoury v žurnalistice.

Karel Hvížďala

Štefan Hríb pochází z Bratislavy, kde vystudoval mikroelektroniku. Od roku 1991 pracoval v československém deníku Lidové noviny jako slovenský komentátor, pak pracoval jako redaktor a komentátor na Svobodné Evropě. Od roku 1999 šéfredaktorem slovenského týdeníku Domino fórum. Rovněž je autorem a moderátorem týdenní TV talkshow Pod lampou Slovenské televize. V roce 2004 založil slovenský názorový týdeník Týžden a je jeho šéfredaktorem.

Štefan Hríb

Český rozhlas se pravidelně umisťuje v soutěži Novinářská cena. Tu za rok 2011 získala Lenka Svobodová za příspěvek O Madle z Čech a Petr Vavrouška za reportáž Černobyl: 25 let poté pro Radiožurnál. Téhož roku získal české uznání školitel PRESSpektiv Ľubomír Smatana za pořad Poplach v Kovářské uličce.

V roce 2012 Novinářskou cenu převzali za ČRo Martin Veselovský a Petr Dudek z Radiožurnálu.

Redaktoři Českého rozhlasu ale sbírají úspěchy také v dalších novinářských soutěžích. Prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského, kterou uděluje Nadace Český literární fond, za rok 2013 získal už zmíněný Martin Veselovský. Porota ocenila vysokou úroveň rozhovorů v pořadu Dvacet minut, který vysílá Radiožurnál, a také kvalitu pořadu České televize Události, komentáře.

Kromě toho je Český rozhlas líhní Novinářských Křepelek, tedy ocenění pro novináře do 33 let. Podařilo se ji získat Petrovi Vavrouškovi, Jiřímu Hoškovi a Lence Kabrhelové, kteří v současnosti působí na postech zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu. Toto ocenění si za svou práci ale vysloužili také sportovní redaktoři Českého rozhlasu Tomáš Kohout (2009, za zcela výjimečnou nápaditost a originalitu v oblasti rozhlasové sportovní reportáže přesahující hranice sportu) a Jan Kaliba (2013, za hledání lidského rozměru v životech sportovců) nebo Daniela Vrbová (2012, za vysoce profesionální a zároveň velmi invenční několikaletou práci především pro ČRo 6).

Rozpravy o českých médiích, únor 2015


Moderovanou diskusi sledujte na našem webu ve čtvrtek 26. února 2015 od 17:30. A nezapomeňte se s námi podělit o váš názor na facebookové stránce PRESSpektiv!