Rozpravy o českých médiích na webu PRESSpektiv

Téma: "Česká karikatura versus svoboda projevu."

PRESSpektivy uzavřely mediální partnerství s Rozpravami o českých médiích, které pravidelně pořádá Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze. Stejně jako Rozpravy se PRESSpektivy zajímají o aktuální témata v novinařině, ať už domácí nebo zahraniční, a snaží se také propojovat novináře, mediální odborníky i studenty. Ve čtvrtek 29. ledna 2015 budou PRESSpektivy na svých webových stránkách streamovat první diskusi letošního roku.

Zhruba dvouhodinová diskuse se zaměří na českou karikaturu a svobodu projevu. Pozvání přijali Štěpán Mareš z týdeníku Reflex, Miroslav Kemel z Práva, Ivan Hanousek z České unie karikaturistů a Filip Láb z IKSŽ FSV UK. Diskusi bude moderovat Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. V první polovině večera klade otázky moderátorka, v druhé polovině dostávají prostor diváci a veřejnost.

Otázky, které v diskusi zazní, se budou týkat nedávných událostí ve Francii, ale především oblasti české karikatury jako takové.

Jaká je česká karikatura? Jak se pracuje českým karikaturistům? Je o jejich práci zájem? Uživí se touto tvorbou? Jak těžké je se v této oblasti tvorby prosadit? Chybí v České republice médium zaměřené pouze na karikatury? Kdo by ho měl iniciovat? Jaká je role České unie karikaturistů? Měla by mít tvorba karikatur nějaké hranice?

Rozpravy o českých médiích

Během Rozprav uvidíte ukázku z filmu „Proklaté karikatury“ (Bloody Cartoons, 2006), který doplní diskusi o širší kontext. Film dokumentuje následky a souvislosti otištění dánských karikatur proroka Mohameda před řadou let. A vyvstanou ještě další otázky k zamyšlení: Co se od té doby změnilo? Jsou události ve Francii nyní jen pokračováním dlouhodobého problému? Co vyjadřují slova "Je suis Charlie"?

Zapojte se také – anebo sledujte první lednové Rozpravy ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 17:30 hodin na streamu na našem webu. Diskuse se odhaduje na zhruba dvě hodiny, celková délka ovšem závisí na množství dotazů ze strany publika.

Pozvánku na diskusi a další informace najdete i na Facebooku.


Stream bude připraven ve čtvrtek 29. ledna, sledujte proto náš web!

Čtěte také