Rozpravy o českých médiích: seznamte se s hosty

Hosté prvních lednových Rozprav o českých médiích. Kdo bude diskutovat? Čí názory si vyslechnete? Ve spolupráci s Rozpravami o českých médiích vám představujeme pozvané hosty.

Filip Láb

Filip Láb pracuje na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v oboru vizuální kultury, vizuální komunikace, fotožurnalistiky, teorie a praxe klasické a digitální fotografie. Specializuje se na problematiku přechodu média fotografie od analogové k digitální podobě a její fungování v rámci nových médií. Výzkumné a publikační aktivity realizuje v oblasti journalism studies./ Text i foto: F. Láb

Filip Láb

Více o něm také zde.

Ivan Hanousek

Novinář a spisovatel. Absolvoval FSVP University Karlovy v Praze. Diplomovou prací na téma Výtvarná publicistika jako novinářský žánr (v českém tisku 1958-1968) položil základ moderní teorii tohoto druhu publicistiky. Pracoval v dětském a sportovním tisku (Čtení pod lavici, Junák, Stadión), vydal dvě knihy literatury faktu pro mládež (Albatros - edice Objektiv a Oko). V roce 1990 stál u zrodu humoristického měsíčníku Škrt a byl šéfredaktorem týdeníku KUK (vydavatelství Novinář). V letech 1991-2002 působil ve vedení redakce zpravodajství ČST a v Českém rozhlase (do důchodu odešel z pozice náměstka ředitele ČRo Regina Praha).

Ivan Hanousek

V březnu 1990 založil Českou unii karikaturistů, kde působil v předsednictvu jako tajemník a pak místopředseda do r. 2011. Vydává 13. rokem magazín „e-GAG“, který je kronikou událostí žánru cartoons doma i ve světě (zatím cca 600 čísel). Napsal téměř sto libret k prvým komiksům Štěpána Mareše a několik desítek libret ke stripům Radovana Rakuse. Publikoval přes tisíc článků o kresleném humoru a portrétů karikaturistů, textů do katalogů. Vydal několik sborníků kreslených vtipů. Byl členem několika desítek mezinárodních porot cartoonistických soutěží v ČR, SR, Polsku a Turecku.

Založil u nás první soutěž kresleného humoru o „Emila“ Stadiónu (ceny předával Zátopek). Získal nejvyšší ocenění, výroční cenu ČUK „Řád bílé opice“ (2006) a jako jediný cizinec i nejvyšší polské ocenění polského sdružení karikaturistů (SPAK) tzv. „Eryka“ (2010). // Zdroj textu i foto: I. Hanousek.

Čtěte také