Alice Němcová Tejkalová

Alice Tejkalová
Alice Tejkalová
Novinářka a pedagožka

Jak vidí PRESSpektivy Alice Němcová Tejkalová katedry žurnalistiky FSV UK?