Alice Němcová Tejkalová

Alice Tejkalová

Novinářka a pedagožka

Jak vidí PRESSpektivy Alice Němcová Tejkalová katedry žurnalistiky FSV UK?