PRESSpektivy - Budoucnost žurnalistiky

PRESSpektivy jsou mezinárodní projekt Českého rozhlasu, který byl spuštěný v roce 2012. PRESSpektivy sledují trendy, přiváží inspiraci ze zahraničí a otevírají prostor pro sebevzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností mezi českými novináři, zahraničními průkopníky nových žurnalistických trendů a vysokoškolskými studenty.

Hlavním cílem a smyslem projektu je vnášet do českého mediálního prostředí nové impulsy z mezinárodního novinářského prostředí a pomáhat redefinovat pojetí tradičních médií v digitálním světě a v kontextu měnícího se životního stylu obyvatel České republiky.

PRESSpektivy se konají vždy dvakrát ročně v podobě jednodenního odborného workshopu pro vybrané novináře a odborníky na dané téma se zahraničními hosty. Témata jsou vždy volena na základě aktuálních a perspektivních trendů v novinářské práci a svou podstatou jsou vždy nadčasová a novátorská.