BBC pomáhá zvyšovat zastoupení žen ve světových médiích

4. květen 2021

Více než 100 organizací z nejrůznějších odvětví se dobrovolně připojilo k výzvě BBC pro zastoupení 50 % žen přispěvatelek v rámci svého obsahu 

Zdroj: BBC (22. dubna 2021)

Více než 100 organizací z nejrůznějších odvětví, včetně médií, módy, práva a financí, se dobrovolně připojilo k BBC v rámci výzvy zastoupení 50 % žen přispěvatelek v rámci jejich obsahu (jsou zde zahrnuti reportéři, komentátoři, mluvčí, výzkumníci a akademici, jakož i případové studie), přičemž výsledky tohoto projektu jsou dnes poprvé zveřejněny.

Zpráva BBC o dopadu projektu 50:50 z roku 2021 odhaluje, že 50 % partnerů, účastnících se výzvy, dosáhlo v březnu genderové rovnováhy, což je o 31 % více než v době, kdy se tyto organizace poprvé zapojily do projektu.

Mezi organizace hlásící se k projektu 50:50 patří Unilever, PWC, RTÉ, TVNZ, Financial Times, ABC News (Austrálie), Edelman a Lansons.

V BBC se k projektu 50:50 do dnešního dne přihlásilo 670 týmů napříč všemi divizemi - od zpravodajství, přes zábavu, sport až po vědu. 70 % týmů, které nyní představily své výsledky, mělo vyrovnané zastoupení mužů a žen v obsahu, kterým přispívaly. To je nárůst již potřetí za sebou a čtyř procentní navýšení oproti loňskému výkonu. Je to také o 34 % více, než kolik měly tyto týmy na začátku projektu sledování obsahu.

Tim Davie, generální ředitel BBC, řekl: "Projekt 50:50 obohacuje obsah BBC o nové tváře a hlasy, což nám pomáhá reflektovat celé spektrum našeho publika. S našimi externími partnery teď také vidíme skutečný dopad tohoto projektu mimo BBC, a to v globálním měřítku. Vyzývám všechny organizace, které mají zájem o přijetí naší výzvy, aby se připojily."

Iniciativa, která vznikla ve zpravodajské redakci BBC v Londýně, využívá metodiku založenou na sběru dat ze sledování obsahu a zásadně posouvá genderové zastoupení v médiích. Týmy používají vlastní monitorovací systém k měření zastoupení genderově rozlišených přispěvatelů v obsahu.

Nina Goswami, vedoucí projektu 50:50 v BBC a spoluautorka výsledné zprávy, říká: "Síť partnerů projektu 50:50, která poprvé publikuje své výsledky, ukazuje i na naši týmovou spolupráci. Sami jsme si stanovili měřítko pro další zlepšení a ostatní mohou použít naše výsledky jako ukazatel závazku rovného zastoupení mužů a žen."

Evidentní je také dopad projektu 50:50 na publikum. Tři pětiny dotázaných (62%) si všimlo, že v online obsahu BBC je více žen. Přičemž téměř stejný podíl žen ve věku 16–34 let (58%) uvedl, že v důsledku vyššího zastoupení žen využívaly větší množství obsahu - což odpovídalo nárůstu o 12 procentních bodů oproti loňskému roku.

V říjnu BBC oznámila, že projekt 50:50 bude rozšířen o zastoupení osob se zdravotním postižením a/nebo různým etnickým původem. K tomu se zavázalo více než 220 týmů a u těch, kteří soustavně shromažďují údaje, došlo z 51 % ke zlepšení. BBC se zavázala zveřejnit podrobnější údaje v roce 2022.

Projekt 50:50 chce spolupracovat s co největším počtem partnerů s cílem podpořit změny v různých průmyslových odvětvích po celém světě. Další informace a návod na zapojení do projektu najdete na adrese: bbc.com/5050

Výsledky projektu v číslech:
Do sítě partnerů se zaregistrovalo více než 100 organizací z 26 zemí světa
• 50 % z partnerů, kteří se zúčastnili zveřejnění výsledků výzvy, dosáhlo v březnu 50% zastoupení žen, přispěvatelek, v obsahu
• 70 % datových sad z programů a služeb BBC obsahovalo v březnu 50 % přispěvatelek, což je o 4 % více než v loňském roce a 34 % v porovnání s výsledky při vstupu do prvního ročníku.
• 70 % týmů, které představily své výsledky v březnu, mělo vyrovnané zastoupení mužů a žen v obsahu, kterým přispívaly. To je čtyř procentní navýšení oproti loňskému výkonu a o 34 % více, než kolik měly tyto týmy při vstupu do projektu.

Celý článek si můžete přečíst tady.

Spustit audio