BBC spustí novou službu - "Netflix" mluveného slova

Sluchátka, audio, hudba, poslech
Sluchátka, audio, hudba, poslech
BBC plánuje vytvoření nové rozhlasové služby, kterou zatím pracovně nazývají „Netflix mluveného slova“. Nápadem tak chtějí zpřístupnit svůj poměrně rozsáhlý audioarchiv i zahraničnímu publiku.

Podobně tomu tak je u služby BBC iPlayer television, která čerpá z televizního obsahu a nabízí jej i mezinárodním divákům. Celý nápad na tzv. Netflix mluveného slova je aktuálně ve fázi vývoje, ale už nyní je jasné, že si za něj posluchači mimo Velkou Británii budou platit.

Nutno dodat, že právě Netflix a jeho koncept zcela změnil způsob, jakým lidé dnes přijímají zábavu, a na podobném principu vznikla spousta podobných služeb. A i BBC se inspirovala od svých rozhlasových příbuzných – například od amerického National Public Radio, které má svou One mobile app nebo PRX, nezávislé platformy sdružující rozhlasovou výměnu, která spustila RadioPublic app.

Avšak i BBC se bude ze začátku, stejně jako jiní, potýkat se dvěma zásadními výzvami: kde je poptávka po takové audio službě a jací posluchači za ní případně zaplatí?

Není pochyb, že BBC bude chtít nabízet především kvalitní žurnalistiku, která je právě v této době velmi žádaná v rámci celého světa. Když ještě přihlédneme k tomu, jaké politické ovzduší panuje v mnoha (nejen) evropských státech, je docela pravděpodobné, že si publikum bude chtít za kvalitní reportáže a obsah připlatit. Pokud tedy BBC zvolí správnou strategii a rozumnou částku, mohla by s novou službou slavit velký úspěch.

Text je přeložen a editován, původní verzi uveřejněnou na serveru rainnews.com najdete zde.