FM vysílání stále vede, digitální získává na významu

13. květen 2019

Průzkum Evropské vysílací unie (EBU) ukazuje, že popularita digitálního rádia neustále roste, posluchačů na FM vlnách je však pořád většina.

Na začátku roku 2019 si posluchači v 56 zemích EBU mohli naladit přes 12 000 rádií. Kolem 95 % z nich vysílá prostřednictvím analogového signálu, hlavně FM, které je stále hlavním distribučním kanálem. Norsko už sice své analogové vysílání zrušilo, naproti tomu jiné země FM vysílání rozšiřují (např. Belgie nebo Ukrajina). Vzhledem ke své univerzálnosti a obrovskému množství přijímačů mezi lidmi tak FM vysílání alespoň v dohledné budoucnosti zůstane primárním distribučním kanálem.

Jiné typy analogového vysílání jako střední nebo dlouhé rádiové vlny jsou na tom úplně jinak a brzy přestanou být využívány úplně. Např. dlouhovlnné vysílání využívá v celé EBU už jen 18 stanic ve 13 zemích.

Digitální vysílání už převládá v Norsku, Švýcarsku a ve Spojeném království. Páteří jsou pozemní vysílače a nejrozšířenějším způsobem je DAB+. Tímto způsobem si posluchači napříč EBU mohou naladit už přes 1 500 stanic. Dvě třetiny z nich jsou soukromé, čtvrtina potom veřejnoprávní. Nejvíce se rozvíjí regionální stanice. Hlavním vysílaným žánrem je hudba, která představuje celých 63 % vysílacího času. Nejrychleji se rozvíjí stanice, které se zaměřují na menšiny a nabízejí náboženský obsah. Celých 80 % stanic využívající digitální vysílání používá DAB+, zatímco DAB se již vytrácí.

Lineární vysílání i to online se nevyvíjí tak rychle, jako on demand služby. Díky velkému rozruchu kolem podcastů se může zdát, že se jedná o naprosto překotný úspěch. Reálněji však situace vypadá tak, že jejich podíl na trhu stabilně roste, zatím však představují jen zlomek celkového poslechového času. V každém případě on demand služby poskytují vysílatelům příležitost, jak oslovit posluchače, kteří lineární vysílání neposlouchají, např. mladé generace.

Budoucnost se zdá být jednoznačně v digitálním vysílání a online. Bude to však také o vzájemném doplňování se, vysílání i online, analogově i digitálně.

FM vysílání však má před sebou ještě mnoho let, kdy bude tvořit páteř distribuční sítě, DAB+ bude postupně získávat větší a větší podíl, ale přechod ještě nějaký čas potrvá.

Obsah online bude stále důležitější, zejména ten on demand a pro některé cílové skupiny. Distribuce online bude také stále více závislá na třetích stranách, což s sebou ponese řadu výzev.

Rádio bude do budoucna oblast mnohem komplexnější, ale současně dynamičtější a bude zajímavé ji pozorovat.

Autorem článku je David Fernández Quijada, manažer Media Intelligence Service EBU.

Zdroj: Radio World 

Spustit audio