Hybridní rádio a autorské poplatky

18. leden 2021

Zastánci usilují o to, aby stanice nebyly vystaveny vyšším nákladům.

Zdroj: radioworld.com (11. ledna 2021)

Vývojáři a další subjekty podílející se na tzv. hybridním rádiu pracují na minimalizaci možného dopadu autorských poplatků, které by vysílací společnosti v USA platily za streamovaný audio obsah, který je pro výrobce automobilů oblíbenou funkcí u hybridních systémů.

Hybridní přístroje přijímají signál stanice v oblasti jejího pokrytí prostřednictvím rádiových vln, dokud signál neodumře a poté přepnou na online stream stanice prostřednictvím mobilní datové sítě. Tato funkce se nazývá „sledování služby“ nebo „sledování stanice“. Posluchač si může vybrat, zda k přepnutí dojde automaticky nebo na vyžádání.

Prodejci hybridních rádií touto atraktivní funkcí u zákazníků bodují: posluchač zůstává na stejné rozhlasové stanici v situaci, kdy by za normálních okolností musel přeladit. Příznivci hybridních rádií to označují za výhodu jak pro posluchače, tak provozovatele vysílání. Poprvé může pozemní rádio poskytovat „příjem všude“, podobně jako to umožňuje satelitní rádio.

Tato technologie také dokáže časově sladit obsah dodávaný pomocí protokolu IP a zajistit tak bezproblémový přechod mezi službami pro nejlepší uživatelský zážitek.

Ve Spojených státech musí rozhlasové stanice, které streamují svůj obsah na internetu nebo v mobilních aplikacích, platit za použití hudby na těchto digitálních kanálech; SoundExchange je subjekt odpovědný za vybírání tantiémů za digitální hudbu a jejich distribuci vlastníkům autorských práv. Když hybridní rádiová platforma přehrává stream, začaly by nabíhat tyto autorské poplatky.

Provozovatelé vysílání, kteří sledovali tento vývoj, však vyjádřili obavy ohledně možných dalších v uvozovkách skrytých poplatků za streamování, když tato funkce hybridního rádia vzorkuje zvuk streamu na pozadí, aby ho sladila s vysíláním prostřednictvím vln. To znamená, že provozovatelům vysílání mohou být účtovány poplatky za práva, i když tento stream nikdo neposlouchá.

Vývojáři jako Audi a Xperi, kteří mají samostatnou implementaci hybridního rádia, pracují na způsobech, jak minimalizovat účtování autorských honorářů.
Jeden pozorovatel řekl, že si myslí, že obavy z tohoto konkrétního potenciálního problému ustoupí, jakmile se hybridní technologie ustálí a realita používání se stane zjevnější. „Myslím, že větší riziko tkví v tom, že přehnaně nepříznivá reakce na toto možné nebezpečí podkopává hybridní technologie a urychluje přechod do prostředí čistě internetových rádií."

„Zvýšená angažovanost“ 

O hybridní rádio projevila zájem řada velkých rozhlasových společností a Národní asociace vysílatelů aktivně podporuje jeho pokrok ve Spojených státech.

iHeartRadio spolupracuje se společností Audi of America, aby ve Spojených státech tuto platformu mohli využívat řidiči vozidel připojených k internetu.

Zastánci berou na vědomí, že otázka autorských poplatků je méně znepokojující na trzích, jako je Německo, kde rozhlasové stanice nemusí platit další poplatky za online stream, pokud se jedná o přesný tzv. simulcast.

Ve Spojených státech však právní zástupce pro komunikaci, který je obeznámen s digitálními médii a hybridním rádiem, uvedl, že omezení jakýchkoli poplatků za streamování v automobilech připojených k internetu je zásadní pro podporu zájmu subjektů na rozhlasovém trhu.

„Je zřejmé, že (provozovatelé vysílání) nebudou chtít platit více, než je nutné." Nechtějí platit za posluchače, kteří stream právě aktivně neposlouchají. To by celé odvětví odrazovalo od podpory hybridního rádia,“ uvedl právník.

Autorské poplatky, které Vysílací společnosti za streamování platí, se však pohybují ve zlomcích centů, takže pokud se funkce s využitím streamu výrazně nerozšíří, nemusí to být tak velká finanční zátěž. Hodně bude záležet na přijetí této technologie a na tom, jak moc se bude používat.

Dva zdroje podílející se na tomto vývoji zdůraznily, že čas potřebný k synchronizaci pro nepřerušený poslech při přechodu z jedné technologie na druhou je jen pár minut streamování na pozadí, a doufají, že tento problém neodradí ostatní výrobce od dalšího vývoje hybridního rádia.

Spustit audio