Jaké jsou komunikační potřeby uprchlíků?

Protože byla zima, uprchlíci si rozdělávali oheň na zemi, či ve velkých barelech
Protože byla zima, uprchlíci si rozdělávali oheň na zemi, či ve velkých barelech
Studie poskytuje přehled o zkušenosti uprchlíků ohledně komunikace a distribuci informací na různých místech jejich cesty a to na základě rozhovorů se 79 uprchlíky a 45 humanitárními pomocníky.

Cílem je informovat humanitární organizace, které se zabývají uprchlickou krizí v Evropě. Studie zkoumá komunikační chování a potřeby uprchlíků ohledně dostávání informací ve třech oblastech: jednak je to během jejich cesty, poté v tranzitních táborech v Řecku a Německu. Zjištění podtrhují především kritickou potřebu uprchlíků, kteří chtějí informace o tom, jak přežít v jejich aktuální situaci a jak bude vypadat jejich osud v blízké budoucnosti.

Mezi další komunikační potřeby patří například: potřeba uprchlíků být vyslyšena a sdílení svého příběhu, účastnit se dialogu, který jim poskytne fyzickou, sociální a psychosociální podporu.

V dubnu se humanitární agentura v Řecku zaměřila na revizi nálezů z tohoto průzkumu a diskutovala, jak by mohla být tato situace zlepšena s ohledem na neustále se měnící podmínky a kontext.

V reportu se tak můžete dočíst o doporučeních jak ze strany uprchlíků, tak humanitárních organizací. Report je završen reflexí, kterak samotná média mohou v této krizi pomoci.