Průvodce “prebunkingem”: slibný způsob očkování proti dezinformacím

20. srpen 2021

Účinnějším způsobem boje proti dezinformacím může být prevence, nikoliv léčba.

Zdroj: firstdraftnews.org (29. června 2021)

Na začátku své kariéry lékaři přísahají, že budou dodržovat Hippokratovu přísahu. Pokud by si lidé bojující proti dezinformacím měli vytvořit ekvivalentní přísahu, měli bychom si určitě vypůjčit jednu z frází originálu: „Prevence je lepší než léčba.”

Stejně jako v medicíně, tak i v případě dezinformací, je lepší dezinformacím zabránit, aby se vůbec rozšířily, než se je snažit vyvrátit, když už došlo k jejich šíření.

Tady je důvod proč. Vyvrácené informace se nedostanou k tolika lidem jako dezinformace a nešíří se zdaleka tak rychle. Pokud se k nám dostanou, většinou mají problém vymazat dezinformaci z našich debat nebo z našich mozků. I když nám bylo řečeno, že dezinformace je nepravdivá, výzkumy naznačují, že nadále ovlivňuje naše myšlení.

Pochopení toho, jak „prebunking” funguje (a naopak jak nefunguje), je pro novináře, ověřovatele faktů, tvůrce politik a sociální platformy zcela zásadní.

Základy

Myšlenka jakéhosi očkování proti nepravdivým nebo zavádějícím informacím je jednoduchá. Pokud lidem ukážete příklady dezinformací, budou lépe připraveni je rozpoznat a zpochybnit je. Podobně jako vakcíny trénují imunitní reakci těla proti virům, může vám znalost dezinformací pomoci odmítnout je, když je uvidíte.

Takové “očkování” lidí proti dezinformacím lze dosáhnout pomocí řady nástrojů nebo přístupů, jako je například kurz textových zpráv od First Draft, který vám denně pošle přes sms jednu lekci, hra jako "Go Viral!", která vás postaví do role “toho špatného”. A výzkumy dokazují, že tyto metody fungují. Například pět minut hraní hry "Go Viral!" může snížit náchylnost k dezinformacím až na tři měsíce.

Prebunking: jak na to

Nejdostupnější technikou prevence proti dezinformacím je prebunking, tj. proces vyvracení lží, taktik nebo zdrojů ještě předtím, než udeří. Jejich provedení může být pro novináře, ověřovatele faktů, vlády a další subjekty rychlé a levné.

Dobré prebunky řeší obavy lidí, promlouvají k jejich reálné zkušenosti a nutí je, aby se o tyto poznatky podělili. Celý smysl spočívá v budování důvěry u publika, nikoli v pouhém opravování faktů.

Existují tři hlavní typy prebunků:

 1. založené na faktech: opravují konkrétní nepravdivé tvrzení nebo narativy.
 2. založené na logice: vysvětlující taktiky používané k manipulaci
 3. založené na zdrojích: poukazují na špatné zdroje informací

Výzkum ukázal, že přístup založený na logice má dalekosáhlé výhody. Pokud naučíte lidi rozpoznávat taktiky, dokážou je odhalit ve více případech než individuální tvrzení.

John Cook, výzkumný pracovník centra pro komunikaci o změně klimatu na Monashské univerzitě v australském Melbourne, se již několik let zabývá prevencí. V rozhovoru pro časopis First Draft uvedl, že ideální “prebunk” bude kombinovat “fakta a logiku, aby lidé rozuměli faktům, ale zároveň aby byli schopni rozpoznat pokusy o jejich zkreslení”.

Na co lze použít prebunk

 1. Zjistěte si, jaké informace lidé potřebují

Předvídejte otázky svého publika. Nepředpokládejte, že vaše otázky jsou stejné jako otázky vašeho publika. Pomocí nástrojů, jako je Google Trends, zjistěte trendové otázky nebo problémy, informujte se u osobností z komunity a přemýšlejte o vytvoření prostoru, kde by lidé mohli své dotazy pokládat.

Co lidé považují za matoucí? Jakých již existujících narativů by mohlo být zneužito? Blíží se nějaké události, včetně voleb, o kterých by lidé mohli potřebovat více informací? Jak můžete lidem pomoci tyto taktiky a narativy identifikovat, aby bylo méně pravděpodobné, že jim naletí?

 1. Pečlivě si vyberte názorné příklady

Některé fámy se objevují pořád dokola a spolehlivě se vynoří znova. Zaměřte se na ně. Zejména ses soustřeďte na tvrzení v době, kdy je pravděpodobné, že se objeví klíčová zranitelná místa, například těsně před volbami. Falešným tvrzením může být, že bylo změněno datum voleb.

Zaměřte se na taktiku, pokud chcete vybudovat obecnější odolnost vůči dezinformacím. Taktikou může být využití falešných "odborníků" k podpoře lží nebo použití emocionálního jazyka k manipulaci.

Cook na to přišel při výzkumu prevence proti dezinformacím o změně klimatu. Účastníkům ukázal příklady taktik používaných při dezinformacích o tabáku. Poté byli všichni schopni rozpoznat dezinformaci o změně klimatu bez ohledu na své politické přesvědčení.

„To nám říká, že bez ohledu na to, kde se nacházíte na politickém spektru, nikomu se nelíbí, když je klamán,” říká Cook.

Jak prebunky navrhnout

 1. Zabalte je do pravdy

Stanovte si pravdu jako prioritu. To znamená, že buď budete uvádět fakta, nebo velmi jasně upozorníte na to, jak jsou informace zmanipulované. Tzv. “Sendvič pravdy” (fakt – varování - falešná informace - fakt) funguje jak u prebunků, tak u debunků.

 1. Varujte své publikum

Než mýtus zopakujete, varujte své posluchače. Připomeňte publiku, že se nás lidé snaží manipulovat a proč. To zvýší ostražitost lidí a zvýší se jejich mentální odolnost vůči dezinformacím. Může jít jednoduše o upozornění, že někteří lidé se budou snažit z politických důvodů uvést ostatní v omyl ohledně vědeckého konsensu o změně klimatu, nebo o připomenutí, že někteří jedinci vydělávají na prodeji falešných léků.

 

„Je důležité poskytnout náznaky nebo varování předtím, než mýtus zmíníte, protože chcete lidi při čtení mýtu kognitivně uvést do střehu,” vysvětluje Cook.

 1. Přidejte podrobnosti

Nechcete své publikum zahltit, ale pokuste se přibalit několik důvodů, proč je něco nepravdivé. To pomáhá zvýšit přesvědčení a vyzbrojí lidi protiargumenty, které mohou použít k vyvrácení tvrzení, když se s ním setkají.

 1. Vykreslete taktiku, která je použita

Pokud opravujete nepravdivé tvrzení, připomeňte publiku, že tato taktika se netýká pouze tohoto příkladu. Používejte nepravdivá tvrzení jako výukové příklady, abyste publiku pomohli rozpoznat taktiku nebo strategii, která se používá k manipulaci. Někdy může být jako učební nástroj stejně účinný příklad z problematiky, která je pro vaše posluchače méně politická.

 1. Vysvětlete, jak víte, co víte (a co ještě nevíte).

Vysvětlení, jak víte, co víte, pomáhá budovat důvěru. Pomáhá lidem vyřešit rozpor mezi fakty a mýty a dává vašemu publiku nástroje, jak tvrzení v budoucnu odmítnout. Vysvětlení toho, co ještě nevíme, pomáhá upozornit vaše publikum, že se fakta mohou s vývojem situace změnit. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zaměřit se na konsensus: Připomeňte lidem, na čem se odborníci shodují a proč. To je běžné, když se mluví o změně klimatu, kde panuje mezi vědci téměř jednomyslná shoda, a může to pomoci zaměřit se na dezinformační taktiku falešné debaty.

Jak a kde prebunk sdílet

 1. Zachovejte jednoduchost

Rozdělte myšlenku do co nejjednodušší verze, abyste si ji snáze zapamatovali a následně spatřili. Infografiky, zejména ty, které staví na myšlenkách, které jsou již široce sdílené, jsou skvělým způsobem, jak je prebunkovat. Pět debunků, z nichž každý obsahuje jednu myšlenku, je lepší než jeden debunk, který obsahuje pět myšlenek, ale je matoucí. Neztrácejte se v plevelu.

 1. Udělejte prebunky jednoduché na sdílení

Ať už se jedná o online nebo offline, vždy nakonec mluvíme o lidech. Lidé šíří dezinformace, protože hledají odpovědi a sdílejí to, co najdou. Pokud chcete, aby se vaše prebunky dostaly daleko, navrhněte je tak, aby byly jednoduché na sdílení. Zamyslete se nad strategiemi, které se používají k šíření dezinformací: Jde o to, použít tytéž osvědčené techniky, ale pro dobro věci. Navrhujte své prebunky s ohledem na mobilní telefony. Pro mnoho lidí jsou mobilní telefony jediným přístupem k internetu a velká část jejich života se odehrává v uzavřených aplikacích pro zasílání zpráv, včetně aplikací WhatsApp nebo Facebook Messenger, které nespotřebovávají tolik dat.

 1. Zjistěte, kde je vaše publikum, a publikujte tam

Úspěšné prebunky se připojí a začlení do online prostorů a platforem, kde vaše publikum již tráví čas. Představte si to jako večírek: Pokud budete v místnosti sami poskytovat dobré informace, zatímco všichni ostatní budou venku na zahradě popíjet, váš prebunk se daleko nedostane. Pomocí nástrojů pro naslouchání a monitorování sociálních sítí zjistěte, ve kterém digitálním prostředí se odehrává "večírek", a přidejte se k němu.

Stejně jako u večírků platí, že než se vrhnete do konverzace, musíte místnost přečíst. Přemýšlejte o kultuře konkrétního online prostoru nebo platformy, kterou jste identifikovali. Jak vypadá poutavý obsah? Jaké jsou trendy nebo styly, které lidé používají ke komunikaci? Jak je můžete využít tak, abyste efektivně sdělili informace, které chcete, aby lidé měli?

Chcete se ponořit hlouběji do problematiky?

Teorie a důkazy o „očkování“ proti dezinformacím byly poprvé představeny výzkumníky, jako je Cook, Dr. Sander van der Linden a mnoho dalších. Stále jsou publikovány nové výzkumy, které se vyplatí sledovat.

Pro začátek vám nabízíme několik zdrojů četby:

Můžete přelstít trolla (tím, že budete myslet jako troll)?

Boj proti dezinformacím a falešným zprávám prostřednictvím prevence a prebunkingu

Může prevence vytvořit široký odpor proti dezinformacím?

Pokud vám to všechno připadá trochu nudné, vyzkoušejte jednu z těchto her, abyste se mohli naočkovat. Prolinky naleznete na konci originálního článku zde.

Spustit audio