Rozpravy o sportovním zpravodajství

4. leden 2019

Poslední Rozpravy o českých médiích v roce 2018 se věnovaly nastolování agendy ve sportovním zpravodajství. Proč se o některých sportech mluví více než o jiných? Jaké je postavení ženského sportu v médiích? Jaká pravidla se uplatňují při výběru témat ve sportovním zpravodajství? Jaký vliv to má na nárůst fanoušků a mladých sportovců a příliv financí do sportu? Jak vypadá složení sportovních redakcí? Jaký vliv na obsah má sportovní byznys a marketing?

O těchto a dalších otázkách diskutovali Barbora Černošková, moderátorka ČT Sport, Robert Zároba, šéfkomentátor ČT Sport, Ondřej Trunečka, vedoucí sportovní redakce iDNES.cz, MF DNES a Lidových novin a Zdeněk Šesták, marketingový specialista. 

Debatu moderovala Alice N. Tejkalová, děkanka FSV UK.

Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskuse na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií a žurnalistiky. Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK je pořádá už od roku 2012. Mediálními partnery jsou PRESSpektivy a Evropská observatoř žurnalistiky.