Slow journalism – čeká nás velký návrat tištěných médií?

Stále více uživatelů trpí kvůli používání chytrých zařízení „digitální únavou“, která nahrává návratu tištěných médií.

Stále více uživatelů trpí kvůli používání chytrých zařízení „digitální únavou“, což vrací znovu do hry tištěná média. Takoví uživatelé hledají obsah, který jde více do hloubky a nad kterým budou muset hloubavěji přemýšlet. Alespoň si to myslí Rob Orchard, ředitel časopisu Delayed Gratification, který vydává Slow Journalism Company. Delayed Gratification je magazín vydávaný jednou za čtvrt roku, který zpětně informuje o událostech, na které již trochu napadal prach a více pracuje se všemi známými fakty, které následně analyzuje. Je tak přesným opakem ke zpravodajství, které přináší rychlé a krátké aktuality.

Jak dodává ředitel čtvrtletníku Orchard, časopis naprosto popírá jakoukoliv pozici v reálném čase, novinářský cyklus 24 hodin, namísto toho se ve velké míře věnuje investigativě a retrospektivní žurnalistice.

Hrdě vysvětluje, že zavedené deníky si přepracovanými tiskovými zprávami, komerčním obsahem a vychytralou reklamou kazí svou těžce vydřenou reputaci – a to vše jen kvůli modelu, který podporuje reklamu.

Dodává také, že nárůst digitálního zpravodajství „z první ruky“ vyústil v marketerské „mlácení kolem sebe v zoufalé snaze najít cesty k financování žurnalistiky a zabránit tak katastrofě.“

Obrovský odklon od placeného tištěného (a online) zpravodajství, motivováno kupní silou konzumenta směrem k výhradnímu modelu, který podporuje reklamu, znamená, že velké deníky a tvůrci obsahu „začali vnímat čtenáře pouze jako dvě oči,“ dodává Orchard a připomíná, že kvalitní obsah si žádá velké množství čtenářů.

A co tedy podle Roba Orcharda čtvrtletník Delayed Gratification svým čtenářům, na rozdíl od ostatních, nabízí? „To, co jsem v posledních letech viděl, je to pomyslné kyvadlo vracející se zase zpátky na stranu tištěných médií, v jejich rozsáhlé podobě“ přičemž se domnívá, že na vině je fenomén „digitální únavy“. Na závěr dodal: „Doufám, že plaveme správným směrem – i když s vědomím, že proti proudu.“

Původní a nezkrácenou verzi článku najdete zde.

Čtěte také