VIDEO: Rozpravy o českých médiích

25. květen 2017

Jak vypadá v praxi práce moderátora/moderátorky? Sledujte dnešní Rozpravy!

Co obnáší a jak se k ní propracovat? Liší se moderování pro rozhlas, televizi nebo on-line médium? Jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít dobrý moderátor či moderátorka?

Na tyto a další otázky se budeme ptát našich hostů. Pozvání do diskuse přijali:
FILIP HORKÝ, DVTV,
SVĚTLANA WITOWSKÁ, Česká televize,
VERONIKA SEDLÁČKOVÁ, Český rozhlas.
Moderuje Alice Němcová Tejkalová z IKSŽ FSV UK.

Pokud to máte na Hollar daleko, sledujte od dnešních 17.00 hodin náš videostream:

Rozpravy o českých médiích pořádá Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, mediálními partnery jsou Evropská observatoř žurnalistiky | EJO a PRESSpektivy - Budoucnost žurnalistiky. Více informací o projektu najdete také na http://rozpravy.fsv.cuni.cz/.