Zásadní dovednost dnešních novinářů, na kterou americké fakulty nedbají? Datová žurnalistika.

7. duben 2016

Práce s daty se amerických fakultách žurnalistiky moc nevyučuje, což pak čerstvým absolventům komplikuje hledání práce.

Na nedávné konferenci o datové žurnalistice v americkém Denveru měla umístěný velký banner jedna zpravodajská organizace, která na něm nabízela několik pracovních pozic – od reportérů po vývojáře. Jejich společným jmenovatelem bylo to, že všechny vyžadovaly určitou znalost práce s daty. Pro americké studenty oborů jakými jsou třeba žurnalistika nebo mediální studia je to problém, neboť na fakultách se takové předměty téměř nevyučují. A tento fakt pak čerstvým absolventům komplikuje hledání práce.

Z průzkumu Columbia Journalism Review, který podpořila Knight Foundation, vyplynulo, že celkově úroveň poskytovaných kurzů, týkající se dat, na amerických mediálních fakultách není příliš vysoká. Když už se na školách takový předmět vyučoval, tak se zaměřoval akorát na základní fakta o této disciplíně. Jen velmi málo škol nabízelo studentům i takové kurzy, kde se mohli naučit například základy kódování webových stránek, tvorbu nových aplikací, či složitějších datových vizualizací.

Ukázalo se však, že i fakulty samotné musí být důslednější v tom, aby studenty vůbec k zájmu o data přesvědčily a představily jim je srozumitelnou formou. Většina studujících má totiž pocit, že jim matematika nejde a proto se takovým předmětům vyhýbají.

Dobrou zprávou však je, že zde existuje silný zájem o to, aby se systém v tomto ohledu změnil. Cílem totiž je vzdělávat mladé novináře v tom, aby skrze data dokázali vytvářet žurnalistiku, která bude ještě důvěryhodnější, přinášet díky nim příběhy, které by předtím nebylo možno vyprávět a také rozvíjet nové formy storytellingu.

„Datová žurnalistika má obrovskou sílu, neboť, srovnáme-li ji s tím, jak mediální fakulty reagovaly na předchozí technologické novinky a trendy, tato jde do hloubky a míří přímo do srdce samotné profese. Netýká se totiž změny kanálů, kterými k nám informace proudí, ani proměny struktury publika. Výše popsané trendy byly pro fakulty také samozřejmě velmi zajímavé, ale často měly s tím pravým jádrem žurnalistiky a jejíím dalším vývojem pramálo společného. Tato disciplína, kterou právě objevujeme, nám však jednotlivé příběhy pomáhá objasňovat, vysvětlovat a ilustrovat. Ponoření se do datové žurnalistiky vrací novinařinu zpět k jejímu původnímu účelu a zároveň ji díky tomu posouvá do oblasti výzkumu, což je mise, kterou žurnalistika také rozhodně splňovat má,“ dodává na závěr Steve Coll, děkan Columbia Graduate School of Journalism.

Původní verzi článku z Columbia Journalism Review si můžete přečíst tady.

autor: Eva Hudzieczková
Spustit audio